Tarieven:

  • €70,00 voor een intakegesprek   
  • €70,00 per sessie individuele therapie
  • €70,00 per uur voor een oudercontact
  • €100,00 per uur voor teambijeenkomsten (exclusief reiskosten 0.29 cent per kilometer)

Afhankelijk van het inkomen kan een lager tarief worden overeengekomen.

Alle tarieven zijn in 2019 inclusief BTW

  • Registratienummer NVVS (senior): S-14046
  • AGB-zorgverlenerscode: 90040844/ ABG-praktijkcode: 90/19247
  • KvK: 08165558
  • RBCZ/TCZ: 209009R

Vergoeding Speltherapie:

Het is op verschillende manieren mogelijk om de kosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. In de meeste gevallen zal het (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Soms is ook een PGB of vergoeding uit bijzondere bijstand mogelijk. Zie hieronder welke mogelijkheden er voor u zijn:

Zorgverzekeraar:

Via de aanvullende ziektekostenverzekering kunt u vaak de therapiekosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. De zorg valt onder vaktherapie, alternatieve behandeling of alternatieve zorg. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding kunt u hier vinden. Het is raadzaam om met de eigen zorgverzekeraar contact op te nemen betreffende de vergoeding en voorwaarden.

PGB / Persoonsgebonden budget:

Speltherapie kan, indien de zwaarte van uw hulpvraag daaraan voldoet, soms vergoedt worden uit een persoonsgebonden budget (PGB) U heeft hiervoor een verwijsbrief nodig van een erkende verwijzer zoals een huisarts of de jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt vervolgens een beschikking aanvragen voor vaktherapie (hier valt speltherapie onder) bij de gemeente waar uw kind woont. Het aanvragen van een PGB verloopt in elke gemeente anders.

Bijzondere Bijstand:

Er bestaat ook een mogelijkheid tot het vergoeden van speltherapie via de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente.

Belastingdienst:

De kosten van de speltherapie kunnen, als ze nergens anders vergoed worden, fiscaal aftrekbaar zijn. Vaak is dan wel een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts nodig.