Bij een aanmelding door een ouder of door een gemeentecoach wordt er  gekeken of het problemen zijn passend binnen deze “eerste lijns” speltherapie praktijk. Wanneer de problemen te complex zijn is gespecialiseerde jeugdzorg meer op zijn plaats. 

Als het passend is wordt er een startgesprek gepland waarbij de ouder en/ of ouders aanwezig zijn. 

In overleg met de ouder(s) vindt contact plaats met school, naschoolse opvang en eventuele andere hulpverleners van het kind.

De speltherapeut bekijkt, samen met de ouder(s)/ verzorger(s ) en soms het kind zelf aan welke doelen er gewerkt kan worden en stelt na een aantal spelobservaties een behandelplan op.

Het is mijn overtuiging dat een goede samenwerking met de ouder(s) / verzorger(s) een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie en om die reden is regelmatig contact belangrijk.

Indien ouders gescheiden zijn heeft de speltherapeut van de andere ouder toestemming (mag schriftelijk) nodig voor het starten van de speltherapie.  

Het kind is tijdens het eerste gesprek nog niet aanwezig om vooral goed door te spreken waar de ouder(s) en /of verzorger(s) denken dat de problemen vandaan komen. Vervolgens  wordt er binnen 2 weken een eerste afspraak gemaakt met het kind erbij.

Samen met het kind en de ouders worden de doelen besproken waarna de ouder wacht in de wachtruimte die onder de praktijkruimte aanwezig is.

Na vier bijeenkomsten vindt er een eerste evaluatie plaats waarbij het behandelplan voor de rest van de therapie wordt besproken.

De therapie wordt afgebouwd als het kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is.