Mathilde Bosch biedt de volgende mogelijkheden aan voor  teamtrainingen:

Rouw

Meander verzorgt trainingen op scholen of instellingen bijvoorbeeld voor verstandelijk beperkte mensen waarbij het team wordt begeleid en getraind om op een andere manier te kijken naar rouwende kinderen en hier,  heel praktisch,  een antwoord  op te hebben als kinderen op school te maken krijgen met rouw en als verstandelijk beperkte mensen te maken krijgen met een (onverwacht) verlies.  Meander heeft hiervoor een powerpoint en put vooral uit eigen ervaring in het omgaan met rouw bij kinderen en verstandelijk beperkten in het op een praktische manier overdragen van deze ervaring.  Recent heb ik deze training mogen aanbieden aan de Windroos in Oldenzaal (SBO- school) en aan een groep van de Bentstichting in Hengelo. Beiden hadden te maken gehad met verlies in school/groep.  De school wordt nu nog begeleid in het aanbieden van een “troostkist” aan het hele team zodat er in de toekomst sneller op geanticipeerd kan worden.

Echtscheiding

Echtscheiding heeft een grote impact op de kinderen en jongeren die ermee te maken krijgen. De gevoelens die dit oplevert en wat het doet met kinderen, hierover biedt Meander een presentatie en kan een team geschoold worden in hoe om te gaan bv in een schoolsituatie met deze gevoelens van kinderen.  Belangrijk hierbij is het herkennen en erkennen van de gevoelens van het kind of de jongere door de professional die hiermee omgaat

Spel (begeleiding)

Door de vele jaren speltherapie ervaring heb ik de kracht van deze uiting van kinderen mogen zien en ervaren. Doordat groepen 1 en 2 op basisscholen in Nederland onder druk staan van nog meer presteren op het gebied van letters en cijfers gaat er minder aandacht naar het belang van spel voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook doordat er meer tijd wordt besteed aan computer games is het voor kinderen soms lastiger om tot spel te komen. Terwijl het echt van enorm belang is voor een goede basis van een kind en zijn ontwikkeling. Mijns inziens wordt dit op dit moment zwaar onderschat.  Graag begeleid ik leerkrachten van de onderbouw in het zien van de kracht van spel voor kinderen en hoe zij dit nodig hebben om zich op deze manier te kunnen leren uiten. Dit wordt gedaan door een uitdagende powerpoint en praktische voorbeelden van het belang van een goede spelontwikkeling van kinderen.


Hechtingsproblemen

Kinderen met hechtingsproblemen ervaren veel problemen op verschillende gebieden: emotioneel, sociaal, maar ook in in bv “bij wie hoor ik” of in het kunnen onderscheiden van gevoelens als boos, bang of verdrietig.

Mathilde Bosch biedt de Differentiatie en Fase therapie aan van Anniek THoomes- Vreugdenhil binnen de gespecialiseerde jeugdzorg.

Zij heeft zich gespecialiseerd in kinderen met hechtingsproblemen en kan hierover uit ervaringen uit de therapieën vertellen op een hele praktische manier. 

Met name voor adoptiekinderen en pleegkinderen een hele mooie aanvulling vanuit  de praktijk die helpend kan zijn voor ouders/pleegouders in het zien en ervaren van wat een kind laat zien in zijn/haar spel.  Naast een powerpoint presentatie worden er veel praktische voorbeelden gegeven en daarnaast praktische tips in hoe om te gaan met deze kinderen en jongeren.

Traumaverwerking bij kinderen en jongeren

Door de ervaringen vanuit de speltherapie zijn er veel praktijkvoorbeelden over hoe kinderen en jongeren hun trauma’s door middel van Speltherapie en de Sandplay- methode. Deze ervaringen zijn verwerkt in een prachtige powerpoint waarbij het mogelijk is om het een en ander te horen en te zien over hoe kinderen trauma’s verwerken en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Door deze scholing weten mensen beter om te gaan en in te spelen op gevoelens die getraumatiseerde kinderen, jongeren of verstandelijk beperkten laten zien.