Speltherapie

Er zijn grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden:

1. Traumatische ervaringen, zoals:

 • verlies van belangrijke personen
 • verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling,
 • mishandeling of daarvan getuige zijn,
 • fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing,
 • ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden,
 • nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog

2. Emotionele problemen, zoals

 • te weinig zelfvertrouwen,
 • problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet, een negatief zelfbeeld,
 • hechtingsproblemen.

3. Sociale problemen, zoals:

 • moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag),
 • moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

Waarom speltherapie?

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.


Bron tekst Nederlandse Vereniging voor SpeltherapeutenDe volwassene praat het uit, een kind speelt het uit


Deze gedachte vormt het uitgangspunt van speltherapie


Spel is de íngang tot het wezen van het kind