Meander is een praktijk voor kinderen, jongeren, jong volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking, die emotioneel vast zijn gelopen op de meest uiteenlopende problemen, bijvoorbeeld rouw, scheiding, ziekte, gepest zijn, moeite met sociale contacten, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, faalangst etcetera.

De missie van Meander is om eerder genoemde doelgroepen de mogelijkheid te bieden zich op een andere manier te kunnen uiten, waardoor zij zich weer goed mogen voelen in en bij zichzelf.

Mijn overtuiging is dat er voor iedereen meer manieren zijn om zich te kunnen uiten dan alleen verbaal.

Mijn jarenlange ervaring heeft me laten zien dat door middel van een beeld of een creatieve uiting iemand veel meer van zichzelf kan laten zien dan in “een gesprek”. Dieper liggende gevoelens mogen gezien en gedeeld worden in een beeld waardoor het geheeld kan worden.


Vanuit mijn overtuiging geloof ik in de kracht van “beeldcommunicatie” en hierdoor kunnen mensen zich op een veilige manier uiten over gevoelens die soms nog te zwaar zijn om zich te kunnen uiten via het gesproken woord.

Via spel of schilderen / tekenen worden gevoelens zichtbaar die daarvoor nog vast zaten.

Vaak uitten mensen zich wel door hun gedrag dat niet altijd gemakkelijk is voor hun omgeving.

Door hen de mogelijkheid te bieden zich op een andere manier te uiten wordt zichtbaar dat gedrag ook verandert en ze weer beter in hun vel komen te zitten.

Als de missie is geslaagd, doelen zijn behaald, kunnen we op een goede manier afscheid nemen en kan een ieder “op eigen kracht” weer verder !!!